021-65611680-4

کیلومتر 10 جاده قدیم کرج، سه راهی شهریار، به سمت سعید آباد، شهرک صنعتی گلگون خیابان چهارم غربی پلاک 28

جک دو ستون

- دارای طراحی مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی

- همراه با استاندارد امنیت و گواهی نامه بین المللی CE اروپا

جک دو ستون
جک دو ستون
جک دو ستون
جک دو ستون

کیلومتر 10 جاده قدیم کرج، سه راهی شهریار، به سمت سعید آباد، شهرک صنعتی گلگون خیابان چهارم غربی پلاک 28 - 4-65611680-21