021-65611680-4

09123102822

کیلومتر 10 جاده قدیم کرج، سه راهی شهریار، به سمت سعید آباد، شهرک صنعتی گلگون خیابان چهارم غربی پلاک 28

شارژ گاز کولر مدل PRS-100
  قابلیتها  

1- بازيافت وتصفيه گاز
2- تشخيص وجود نشتي در سيستم كولر
3- امكان انجام عمليات بازيافت گاز، بازيافت روغن ، ايجاد خلاء، تست نشتي
4- تزريق گاز و تزريق روغن به صورت كاملا اتوماتيك
5- امكان انجام كليه مراحل به صورت دستي
6- قابليت برنامه ريزي زمان خلاء
7- قابليت برنامه ريزي نحوه و ميزان تزريق روغن
8- داراي نمايشگر فشار بالا و پايين و فشار كپسول
9- داراي ترازوي اندازه گيري گاز و روغن
6- مجهز به گرمكن كپسول
7- مجهز به صفحه کلید (Membrane Switch)
7- مجهز به نمايشگر كاملا فارسي
8- داراي نمايشگر فشار بالا و پايين و فشار كپسول
9- داراي ترازوي اندازه گيري گاز و روغن
4- مجهز به نمايشگر رطوبت
5- تشخيص وجود هوا در داخل كپسول
6- نمايش فشار و دماي سيستم به صورت ديجيتالي
7- حاوي بانك اطلاعات خودرو هاي مختلف
8- داراي راهنماي آني براي تمام مراحلکیلومتر 10 جاده قدیم کرج، سه راهی شهریار، به سمت سعید آباد، شهرک صنعتی گلگون خیابان چهارم غربی پلاک 28 - 4-65611680-21